Υπάρχει η φυσιολογική τριχόπτωση κατά την οποία χάνονται καθημερινά κάποιες τρίχες, λόγω του γεγονότος ότι η τρίχα ανακυκλώνεται.

Περίπου 100.000 με 150.000 τρίχες βρίσκονται στο τριχωτό της κεφαλής και φυσιολογικά πέφτουν καθημερινά 50-100 τρίχες καθώς η τρίχα έχει τρεις φάσεις ζωής: την αναγενή, την καταγενή και την τελογενή, κατά τις οποίες η τρίχα αντικαθίσταται και αναπτύσσεται ξανά.

Κύκλος Ανάπτυξης του Τριχικού Θυλάκου

Α) ΑΝΑΓΕΝΗΣ   : Διαρκεί από 2-6 χρόνια και αποτελεί το διάστημα ανάπτυξης της τρίχας.
Β) ΚΑΤΑΓΕΝΗΣ : Διαρκεί 1-2 εβδομάδες και είναι το διάστημα που διακόπτεται η πορεία ανάπτυξης της τρίχας.
Γ) ΤΕΛΟΓΕΝΗΣ  : Διαρκεί 5-6 εβδομάδες και αποτελεί το διάστημα απόπτωσης της τρίχας.


Αυτός ο κύκλος συμβαίνει κατά το διάστημα ζωής του ανθρώπου συνεχώς .

Κυρίως όμως το αντιλαμβανόμαστε κατά τις αλλαγές των εποχών όπου είναι πιο έντονη η τελογενής φάση και έχουμε τριχόπτωση.

Add Your Comment