Η εξαγωγή των τριχοθυλακίων γίνεται διάσπαρτα μέσα στην δότρια περιοχή στο πίσω μέρος του κεφαλιού η οποία πρώτα έχει κουρευτεί . Σε πολύ μεγάλα περιστατικά ή σε 3 στάδιο ή σε μη επάρκεια της δότριας σε τριχοθυλάκια πίσω μπορούμε να πάρουμε και από άλλη περιοχή όπως αυτή πάνω από τα αυτιά.

Add Your Comment