Η τοπική αναισθησία γίναται πρώτα στην δότρια περιοχή για να εξαχθούν τα τριχοθυλάκια και ακολούθως με την εξέλιξη της διαδικασίας γίνεται και στην περίοχή τοποθέτησης των τριχοθυλακίων . Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με μικρονυγμούς και δεν υπάρχει καθόλου πόνος .

Add Your Comment