Μεσοθεραπεία μαλλιών με αυξητικούς παράγοντες
Foto post – Ενδυνάμωση Μαλλιών με μεσοθεραπεία
Foto post – Γένια Σχεδιασμός
video post – Παναγιώτης 41 ετών
Foto post – Αποκατάσταση A&Β&Γ ζώνη 2 σταδίων
Foto post – Αποκατάσταση γένια 2