Πρόκειται για μια μορφή παροδικής τριχόπτωσης από την επίδραση τοξικών και χημικών παραγόντων όπως αυτής της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας όπου οι τρίχες της αναγενούς φάσης (85%) δεν περνάνε στην τελογενή αλλά πέφτουν κατευθείαν. Η τριχόπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινά περίπου 1 – 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της εν λόγω θεραπείας και επανέρχεται στην αρχική κατάσταση η τριχοφυία στον ίδιο χρόνο μετά την λήξη αυτής . Είναι 100% μια αναστρέψιμη κατάσταση και δεν θα πρέπει να αγχώνει τους ασθενείς καθώς είναι παροδική και προσωρινή .

Add Your Comment