fbpx
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
A+ R A-

FUT(Follicular Unit Transplant)


Είναι η μέθοδος κάτα την οποία γίνεται λήψη των τριχοθυλακίων με strip και στη συνέχεια με την βοήθεια ειδικού δερματοσκόπιου γίνεται  διάτμιση – διαχωρισμός των τριχών , ώστε να εξαχθούν ή να παρασκευασθούν αρκετά μονότριχα τριχοθυλάκια καθώς και δίτριχα και τρίτριχα .

 

 

Αμέσως μετά εφαρμόζεται ο Τριχοφυτικός Τρόπος Σύγκλισης ( Trichophytic Closure) στην περιοχή  , δηλαδή  η σύγκλιση της τομής στην  δότρια περιοχή με αφαίρεση του επιθηλίου 1 χιλιοστού από τα γειτονικά τριχοθυλάκια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την έκφυση των τριχών μέσα από την γραμμή της ουλής που προκύπτει, με αποτέλεσμα να μην είναι ανιχνεύσιμη ακόμα και από εμάς τους ίδιους. Επίσης με τον τριχοφυτικό τρόπο σύγκλισης επιτυγχάνεται η μικρή αλλαγή της φοράς έκφυσης των γειτονικών τριχοθυλακίων – γίνεται 10 μοίρες πιο κάθετη – με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη της περιοχής.


Τελικά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι  ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων που θα επιλεγεί, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως ουλή στη δότρια περιοχή από την πρώτη ώρα της μεταμόσχευσης μαλλιών μέχρι την τελική έκφυση των τριχοθυλακίων.


Φυσικό αποτέλεσμα


 " Σχεδιασμός - Τοποθέτηση με απόλυτα φυσικό τρόπο και συγκεκριμένη γωνία έκφυσης "

 

Σχεδιασμός - Δομή - Τοποθέτηση

Σχεδιάζουμε την δέκτρια περιοχή και ειδικά την μπροστινή  κροταφική  γραμμή   Front line
με τέτοιο τρόπο ώστε όταν γίνει η έκφυση των τριχών να μην είναι εμφανής , αλλά με απόλυτο φυσικό τρόπο και αυτό σε συνδιασμό με την γωνία τοποθέτησης .

Τα τριχοθυλάκια, ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιέχουν τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές. Κατά τον διαχωρισμό των τ/θ γίνεται επιμελής καταμέτρηση ένα προς ένα και κατάταξη ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιέχουν.

Η τοποθέτηση τους γίνεται ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καλυφθεί, ακολουθώντας και μιμούμενοι τους κανόνες που υπάρχουν στη φύση. Π.χ. μονά τ/θ εξαντλούνται στην μπροστινή γραμμή ή στο κέντρο της κορυφής, διότι δίνουν την απόλυτη φυσικότητα που απαιτείται σε αυτές και επίσης δίνουν την εικόνα της μετάβασης στην αμέσως πυκνότερη παρακείμενη περιοχή. Δεν θα είχε νόημα να τοποθετηθούν αλλού καθώς δεν θα πρόσθεταν όγκο μαλλιών σε μια κεντρικότερη περιοχή, που είναι το ζητούμενο.

 Στην τεχνική που εφαρμόζουμε χρησιμοποιούμε σε επιλεγμένα περιστατικά και ομάδες τριχοθυλακίων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως π.χ. στο κέντρο μιας περιοχής που πρόκειται να καλύψουμε. Οι ομάδες αυτές τριχοθυλακίων αποτελούνται αυστηρά από 2 τριχοθυλάκια – όχι περισσότερα – ο διαχωρισμός γίνεται πάλι στο μικροσκόπιο και μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον όγκο των μαλλιών στην περιοχή που τοποθετούνται.

Με την απαραίτητη συνδρομή μικροσκοπίων, ο δερματικός ιστός διαχωρίζεται στα τριχοθυλάκια που περιλαμβάνει. Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα και ακρίβεια, διότι τα τριχοθυλάκια είναι ευαίσθητες βιολογικά μονάδες και χρειάζεται προσοχή ώστε να διατηρήσουν ακέραια τη δομή και τη λειτουργικότητά τους .

Επιβάλλεται επομένως να πραγματοποιείται μόνο από ειδικό, εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη συνέχεια τα τριχοθυλάκια υποβάλλονται στην απαραίτητη επεξεργασία ώστε να είναι έτοιμα προς μεταφύτευση. Όπως προαναφέραμε, είναι επιβεβλημένη η χρήση μικροσκοπίων στη μεταμόσχευση μαλλιών, διότι επιτρέπει την πλήρη & μέγιστη αξιοποίηση του εξαγόμενου συνεχούς ιστού και κατά συνέπεια και την εξασφάλιση της ακεραιότητας & της βιωσιμότητας των τριχοθυλακίων. 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύγκλισης,  δημιουργούνται υποδοχές των τριχοθυλακίων στη δέκτρια περιοχή στην οποία θα μεταμοσχευθούν τα τριχοθυλάκια. 

Για τη δημιουργία των υποδοχών τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αφορούν το μέγεθος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ τους.  Οι οπές είναι μικρές ώστε να μην διαταράξουν την ελαστικότητα και τη μικροκυκλοφορία της  περιοχής , διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πρέπουσες προϋποθέσεις έκφυσης, θρέψης & ανάπτυξης των νέων τριχών ενώ ταυτόχρονα προφυλάσσουν τα ήδη εκφυόμενα τριχοθυλάκια όταν πρόκειται για πύκνωση της περιοχής .

Αυτή η προσεκτική και μελετημένη διάταξη των τριχοθυλακίων ανά cm2  είναι πολύ σημαντική τόσο για τη φυσικότητα του αποτελέσματος, όσο και για την επίτευξη μέγιστης πυκνότητας.  

Η επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών διαρκεί λίγες ώρες  κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται και διαλείμματα για φαγητό ή καφέ ενώ κατά την διαδικασία εφαρμογής  συνομιλείτε με την ιατρική ομάδα ή βλέπετε τηλεόραση ή απλώς χαλαρώνετε.

Ολοκλήρωση:

Αφού έχουν τοποθετηθεί όλα τα τριχοθυλάκια ο ασθενής παίρνει οδηγίες για τις επόμενες μέρες ΠΧ. για το λούσιμο της περιοχής την επόμενη ημέρα και προληπτική φαρμακευτική αγωγή   ενώ αποχωρεί φορώντας ένα καπελάκι για προστασία . Κανονικά δε μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του με μοναδική εξαίρεση την έντονη σωματική άσκηση για 2-3 ημέρες .
Τα ράμματα από την ινιακή ζώνη αφαιρούνται σε περίπου 10 ημέρες από το νοσηλευτή μας ή το οποιοδήποτε νοσηλευτικό προσωπικό ή ιατρό εκτός περιοχής μας και για περιστατικά που αποχωρούν εκτός Αθηνών .

ΓΕΝΙΚΑ


Άριστη μεθοδολογία για όλα τα περιστατικά πλην αυτών που δεν διαθέτουν ελαστικότητα από προηγούμενη εφαρμογή μεταμόσχευσης μαλλιών και ειδικά για πολύ μεγάλα περιστατικά που χρειάζονται υψηλό αριθμό τριχοθυλακίων.


 Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUT πραγματοποιείται με μαζική εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω  τμήμα της κεφαλής) και μεταφύτευση αυτών στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.  

 
Η μέθοδος FUT (Strip ) - Trichophytic Closure διακρίνεται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

1. Ανώδυνη επέμβαση με το μεγαλύτερο αριθμό τριχοθυλακίων που μπορούν να βγούν από το τριχωτό της κεφαλής σε μια συνεδρία .

2.  Σχετικά Ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία (αφορά συνήθως ήπια όχληση πουαντιμετωπίζεται με κοινά παυσίπονα).  

3. Ειδική τεχνική (Τριχοφυτική Σύγκλιση–Trichophytic Closure) για το κλείσιμο της δότριας περιοχής ώστε την περιοχή αφαίρεσης να μην δημιουργηθεί ουλή (το γνωστό χαμόγελο στο πίσω μέρος παλαιών τεχνικών ) .


4. Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού οιδήματος: Παλαιότερα, ένα ποσοστό των ατόμων που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση μαλλιών παρουσίαζε μετεγχειρητικά προσωρινό μετωπιαίο οίδημα, πλέον όμως  το οίδημα εμφανίζεται σπανιότατα (είναι όμως πάντοτε πιθανόν ).

5. Μικρότερο κόστος σε σχέση με τον αριθμό τριχοθυλακίων και λιγότερη ώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό τριχοθυλακίων. 
 
Ανάπτυξη των νέων μαλλιών:

Τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται φυσιολογικά αμέσως μετά τη μεταφύτευσή τους και σε 3-5 μήνες έχουμε ορατάτα αποτελέσματα, τα οποία ολοκληρώνονται στους 10 - 12 μήνες.   Τα μαλλιά της μεταμόσχευσης αναπτύσσονται όπως και τα υπόλοιπα μαλλιά και παραμένουν για πάντα ενώ λούζονται, κουρεύονται, χτενίζονται και επιδέχονται κάθε είδους κομμωτική διεργασία χωρίς καμία απολύτως διαφορά από τα υπόλοιπα μαλλιά.  


 

Αποτελέσματα-Results

Βρισκόμαστε εδώ: PSHAIR by PSMedical

Επικοινωνήστε μαζί μας