fbpx
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
A+ R A-

Ο όρος FUE( Follicular Unit Extraction)  αναφέρεται κυρίως στον τρόπο εξαγωγής των τριχοθυλακίων από την δότρια περιοχή,  με άμεση εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλάκων (γνωστή ώς 'τρίχα - τρίχα').

 

  Η δότρια περιοχή ξυρίζεται  ολόκληρη ή τμηματικά με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανής και τα από επάνω μαλλιά να   πέφτουν  στην από κάτω δότρια περιοχή ενώ στη συνέχεια γίνεται η αφαίρεση των  τριχοθυλακίων.     

 

 

   Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη  Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής) και   μεταφύτευση αυτών στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.  

   Η FUE κατ΄ουσίαν αναπαράγει τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών: επειδή τα μαλλιά φυτρώνουν ανά σύνολα 1 έως 4 τριχών (ή και περισσότερων σε αρκετές περιπτώσεις) που   ονομάζονται Τριχοθυλάκια, η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών αποτελεί τη λήψη τριχοθυλακίων από το πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής και τη μεταφορά αυτών στην περιοχή της   κεφαλής που εμφανίζει αραίωση.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά  της μεθόδου FUE  είναι τα εξής:

1.  Λήψη τριχοθυλακίων από την λήπτρια περιοχή ένα προς ένα δηλαδή Τρίχα - Τρίχα.

2. Τοποθέτηση τριχοθυλάκιο - τριχοθυλάκιο .

3. Ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία 

4. Απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος: Παλαιότερα, ένα ποσοστό των ατόμων που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση μαλλιών παρουσίαζε μετεγχειρητικά προσωρινό μετωπιαίο οίδημα, πλέον όμως, με το πρωτόκολλο που εφαρμόζει η ιατρική ομάδα μας, το οίδημα εμφανίζεται σπανιότατα (υπαρκτή όμως πάντα η πιθανότητα να συμβεί ) 

 

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική FUE και να την επαναλάβουμε για αρκετές φορές αναλόγως της αποκατάστασης που χρειάζεται.

Επίσης μπορούμε να την εφαρμόσουμε και στις εξής περιπτώσεις   :

 

  1. Σε περιπτώσεις κάλυψης ουλών από ατυχήματα ή παλαιού τύπου ουλή STRIP 
  2. Για σχηματισμό φρυδιών 
  3. Αποκατάσταση σε γένια 
  4. Αποκατάσταση φαβορίτας

 
 
Περιγραφή της τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE:

Ο σχεδιασμός του πλάνου της επέμβασης πραγματοποιείται αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της προσωπικής  διάγνωσης & του λεπτομερούς τριχολογικού ελέγχου . Η ιατρική ομάδα μεταμόσχευσης μαλλιών  αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της δότριας περιοχής για προσφορά τριχοθυλακίων και παράλληλα φροντίζει για διατήρηση αποθέματος στην περίπτωση που προκύψουν μελλοντικές ανάγκες για επόμενη συνεδρία. Η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης επομένως αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό του πλάνου της επέμβασης.  

1) Έπειτα από την προετοιμασία του ενδιαφερόμενου από τη νοσηλευτική ομάδα πραγματοποιείται το κούρεμα της δότριας περιοχής  και η τοπική αναισθησία.

2) Ο ιατρός επιλέγει & λαμβάνει προσεκτικά ένα ένα τα τριχοθυλάκια από διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής.

3) Στη συνέχεια δημιουργεί τις υποδοχές των τριχοθυλακίων στην λήπτρια περιοχή (η περιοχή στην οποία θα μεταμοσχευθούν τα τριχοθυλάκια). Για τη δημιουργία των υποδοχών  τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αφορούν το μέγεθος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ τους. Οι οπές είναι μικρές ώστε να μην διαταράξουν την ελαστικότητα και τη μικροκυκλοφορία της λήπτριας περιοχής, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πρέπουσες προϋποθέσεις έκφυσης, θρέψης & ανάπτυξης των νέων τριχών.  Επιπλέον γίνονται  σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και υπό συγκεκριμένη γωνία  έκφυσης – και πάντα εντός των πλαισίων του επιτρεπτού, ώστε να είναι οι κοντινότερες δυνατές που θα διασφαλίζουν μέγιστη πυκνότητα ανά cm2. Αυτή η προσεκτική και μελετημένη διάταξη των τριχοθυλακίων είναι πολύ σημαντική τόσο για τη φυσικότητα του αποτελέσματος, όσο και για την επίτευξη μέγιστης πυκνότητας.


4) Το στάδιο της τοποθέτησης των τριχοθυλακίων είναι από τεχνικής άποψης το πιο απαιτητικό της διαδικασίας. Τα τριχοθυλάκια εμφυτεύονται στις υποδοχές της λήπτριας περιοχής μαζί με το συνεκτικό ιστό που τα περιβάλλει: όσα περιέχουν μία τρίχα τοποθετούνται κατά μήκος της μετωπιαίας γραμμής (hairline) - σχηματίζοντας εσοχές και προεξοχές όπως ακριβώς και στη φυσική έκφυση-ενώ τριχοθυλάκια με 2, 3 ή 4 τρίχες καλύπτουν την περιοχή της αραίωσης όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό του τριχωτού.

Διάρκεια της επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών:


Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε 4 έως 10 ώρες αναλόγως του περιστατικού και τον αριθμό τριχοθυλακίων που θα τοποθετηθούν .
 
Επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες:  

Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών είστε σε θέση να επιστρέψετε στις δραστηριότητές σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις - ανάλογα πάντα με το είδος του επαγγέλματος - που η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται ακόμη και την επόμενη ημέρα της επέμβασης. Ο γιατρός ενημερώνει εξατομικευμένα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες & κατευθύνσεις ανάλογα με το επάγγελμα & τις δραστηριότητες κάθε ενδιαφερόμενου.

Μετεγχειρητικός έλεγχος & οδηγίες
 
Ο επικεφαλής γιατρός της μεταμόσχευσης μαλλιών θα ελέγξει τη δότρια & τη λήπτρια περιοχή και αφού σας παράσχει προφορικώς και γραπτώς τις απαραίτητες μετεγχειρητικές οδηγίες, επιστρέφετε στο σπίτι.
 
Ανάπτυξη των νέων μαλλιών:

Τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται φυσιολογικά αμέσως μετά τη μεταφύτευσή τους και σε 3-5 μήνες αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ολοκληρώνονται μετά τους 10 -12 μήνες. Τα μαλλιά της μεταμόσχευσης αναπτύσσονται όπως και τα υπόλοιπα μαλλιά και παραμένουν για πάντα. Λούζονται, κουρεύονται, χτενίζονται, επιδέχονται κάθε είδους κομμωτική διεργασία και δεν έχουν καμία διαφορά από τα υπόλοιπα μαλλιά. 

Αποτελέσματα-Results

Βρισκόμαστε εδώ: PSHAIR by PSMedical

Επικοινωνήστε μαζί μας